Onze webpartner :
Fotomodellen uit België en Nederland

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.fotoshoots.be bezoekt.

1. Gegevens van bezoekers


1a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.fotoshoots.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

1b. Fotoshoots.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Fotoshoots.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

1c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Fotoshoots.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Cookies

2a. Fotoshoots.be maakt gebruik van cookies/sessies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Fotoshoots.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

2b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

2c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Fotoshoots.be.

Disclaimer

Fotoshoots.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Fotoshoots.be.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Fotoshoots.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a. Het verwerken van de bestelling.

1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Fotoshoots.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Fotoshoots.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Fotoshoots.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Fotoshoots.be kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Fotoshoots.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

© 2017 Satiscreens - www.fotoshoots.be since 2005 - Algemene voorwaarden - Privacy policy - Help - Contact